Personvernerklæring

Databeskyttelse

Fortrolighetspolitikk og cookies

Takk for at du besøker vår nettside. Hos Pierre Fabre finner vi det ytterst viktig å sikre databeskyttelse og sikkerhet for våre kunder og brukere. Denne fortrolighetspolitikken forklarer hvilke opplysninger som innsamles når du besøker og bruker vår hjemmeside, samt hvordan disse opplysningene behandles. Du henvises til de opplysningene du ser nedenfor.

Hvem er vi?

Hjemmesiden www.dexeryl.no drives av Pierre Fabre Médicament (heretter nevnt som PFM eller ‘oss’ eller 'vi'), som er databehandler av enhver personlig opplysning, som kan innsamles fra deg på hjemmesiden til de formålene som beskrives nedenfor. 

Vi oppfordrer deg til å lese denne fortrolighetspolitikken nøye for å få kjennskap til betingelsene for behandlingen av dine personlige opplysninger når du besøker vår hjemmeside. Bemerk at den til enhver tid kan oppdateres av Pierre Fabre. Datoen for den siste endringen vises nederst på denne siden. Vi foreslår at du refererer til det regelmessig. 

Informasjon om deg, som vi innsamler:

Avhengig av de tjenestene som leveres av vår hjemmeside og brukes av deg, dine valg og konfigurasjonen av din terminal (med hensyn til cookies og andre trackere), inkluderer de personlige opplysninger om deg, som Pierre Fabre innsamler og behandler hovedsakelig:
De data, som genereres av din browser, automatisk innsamlet av vår server gjennem "cookies og andre trackere":

- Data, som er specifikke for de besøkte websteder: domenenavnet, dato, tidspunkt og varighet av ditt besøk, de sider og videoer, som ble vist, og de annonser du klikker på.

- Data spesifikasjoner for deg: din IP-adresse (plassering av ditt besøkspunkt på nettverket; type browser, operating system).
Vi bruker ikke disse automatisk innsamlede personlige data til å identifisere deg.
 

Formålet med behandlingen av dine personlige data

Nedenfor finner du en oversikt over de formål, som vi behandler dine personlige data til, og hvorfor vi har bruk for av behandle dem

Formål for behandling Hvorfor vi behandler dine personlige opplysninger 
Informere pasienter og helsepersonell om produktet Vår legitime interesse
Hjelpe deg med å finne nærmeste utsalgssted salgssted ift. din plassering Ditt samtykke
Utføre statistiske analyser
Med mindre du har innsigelser mot avsnittet angitt nedenfor ”Dine rettigheter” og ”Cookies”, bedre forståelse for dine preferanser ved bedre å analysere din adferd på vår hjemmeside og tilby deg produkter eller tjenester som er mer i overensstemmelse med dine interesser
Underrette de rådende myndigheter om ethvert problem i forbindelse med bruk av våre produkter

Våre juridiske forpliktelser

Oppbevaring av dine personlige opplysninger

Som en generell regel oppbevarer vi kun dine personlige opplysninger så lenge, det er nødvendig for å oppfylle de formål, som de ble innsamlet til.

Vi oppbevarer kun dine personlige data i den perioden det er strengt nødvendig for å administrere relasjonen til deg.

IP-adresser innsamlet av sikkerhetsmessige årsaker vil ikke bli oppbevart i mer enn 10 dager.

Forbindelsesinformasjonen samles inn (hvis du gir samtykke til det) ved hjelp av cookies og andre trackere implementert på vår hjemmeside og oppbevares i overensstemmelse med gjeldende lover og regler i en periode, som ikke overstiger tretten (13) måneder. For ytterligere detaljer, se avsnittet “Cookies” nedenfor.

Vi er muligvis nødt til å oppbevare dine personlige opplysninger i en arkivtilstand utover den ovennevnte perioden for å overholde våre juridiske forpliktelser, eller der det kreves i den gjeldende foreldelsesbestemmelsen for å bevise en rettighet eller en kontrakt.

Når dine personlige opplysninger ikke lengere er nødvendige til de formålene eller arkivene, som svarer til våre juridiske forpliktelser eller foreldelsesbestemmelser, sikrer vi, at de enten helt slettes eller anonymiseres.

Eksterne linker

Hjemmesiden kan inneholde linker til tredjepartsnettsider. Da Pierre Fabre ikke kontrollerer eller er ansvarlig for disse nettsidenes privatlivspraksis, oppfordrer vi deg til å gjennomgå fortrolighetspolitikkene på disse tredjepartsnettsidene. Denne politikken gjelder utelukkende personlige opplysninger innsamlet av våre nettsider eller i løpet av våre aktiviteter

Dine rettigheter

I overensstemmelse med gjeldende lovgivning har du følgende rettigheter med hensyn til din personlige oplysninger:

 • få en kopi av dine personlige opplysninger sammen med opplysninger om, hvordan og på hvilket juridisk grunnlag disse personlige opplysninger behandles
 • å rette feilaktige personopplysninger (herunder retten til å fylle ut ufullstendige personopplysninger).
 • å slette dine personlige data, så vidt det juridiske grunnlag tillater det. Denne rett kan i noen tilfeller kun gjelde når det ikke lenger er nødvendig for å oppnå de formål det ble samlet inn eller behandlet.
 • å begrense behandlingen av dine personlige opplysninger, hvor:
  • den personlige informationsnøyaktighet bestrides
  • behandlingen er ulovlig, men du gjør innsigelse mot sletting av de personlige opplysningene
  • vi ikke lenger har bruk for dine personlige data, men de stadig er nødvendige for å etablere, utøve eller definere en rettighet i retten.
 • å anmode om overførsel av dine personlige opplysninger i maskinlesbart format til en tredjepart (eller til deg), når vi berettiger vår behandling på bakgrunn av ditt samtykke eller inngåelse av en kontrakt med deg
 • å trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personlige opplysninger (hvor behandlingen er basert på ditt samtykke), uten at dette berører lovligheten av behandlingen basert på samtykke utført før tilbagetrekningen av et slikt samtykke.

Du har også rett til å inngi en klage til din lokale tilsynsmyndighet for databeskyttelse.

For å utøve disse rettighetene bes du kontakte oss ved å bruke kontaktopplysningene nedenfor under overskriften "Kontakt oss". Merk at vi kan anmode om bevis for identitet, og vi forbeholder oss retten til å kreve et gebyr, hvor det er tillatt i henhold til loven, for eksempel hvis din anmodning er åpenlyst ubegrunnet eller overdreven. Vi vil bestrebe oss på å besvare din anmodning innenfor en rimelig tidsramme.
 

Cookies

Hvis du avviser cookies, innstiller vi ikke ytterligere cookies på din enhet med unntak av de "funksjonelle" cookies, som er beskrevet ovenfor (herunder unngås en cookie, som skal huske, at du ikke vil ha noen cookies innstilt, når du besøker hjemmesiden).
Du skal dog merke deg, at hvis du velger å fjerne eller avvise visse cookies, vil det påvirke visse funksjoner eller tjenester på vårt websted.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, bes du kontakte våre databeskyttelsesansvarlige på dpono@pierre-fabre.com.

Oppdatering av privatlivspolitikken

Vi kan endre denne fortrolighetspolitikken fra tid til annen for å gjenspeile endringer i loven og / eller vår fortrolighetspraksis.
Senest endret: 10/12/2021